Chcesz wstąpić do Związków Zawodowych? Wystarczy wypełnić poniższą deklarację, podpisać i skontaktować się z dowolną osobą z zakładki Kontakt aby ustalić formę jej doręczenia.

Deklaracja członkowska w formacie PDF 

 

Chcesz zostać bądź jesteś związkowcem? Powinieneś zapoznać się z tym dokumentem.

REGULAMIN ZOZ NSZZ „Solidarność” przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o Sp.k

 

Chcesz opuścić nasze szeregi? Zastanów się czy warto? Jeżeli nie zmieniłeś(aś) zdania. Napisz rezygnację z członkostwa, złóż własnoręczny podpis pod nią i wyślij koniecznie listem poleconym (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

Zakładowa Organizacja Związkowa

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Kaufland Polska Markety Sp z o.o. Sp k.

Region Dolny Śląsk

plac Solidarności 1/3/5

 53-661 Wrocław

Tylko w ten sposób możesz zrezygnować z członkostwa.

 

Oficjalna strona NSZZ Solidarność

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

 

Zasiłki statutowe

Wzór "wniosku o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka" (300 zł) znajdziesz pod TYM adresem. Proszę wypełnić go czytelnie oraz dołączyć kserokopię Aktu Urodzenia dziecka i wysłać na adres podany w zakładce Kontakt

Wzór "wniosku o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu śmierci członka rodziny" (200 zł) znajdziesz pod TYM adresem. Wydrukowany wniosek należy wypełnić czytelnie oraz dołączyć do niego kserokopię Aktu Zgonu i wysłać na adres podany w zakładce Kontakt

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie wnioski są rozpatrywane pod koniec miesiąca podczas posiedzenia Komisji Zakładowej