W związku z tym, iż nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać telefon udostępniliśmy zrzeszonym (w NSZZ Solidarność) pracownikom specjalne narzędzie, które umożliwi bezproblemowy kontakt z przedstawicielami Komisji Zakładowej . Mamy nadzieję, że dzięki niemu żadna sprawa nam nie umknie i zostanie doprowadzona do końca. Warto tu podkreślić iż zamieszczone w nim zgłoszenie jest widoczne tylko dla osoby go zakładającej oraz Marcina Zielińskiego, Marzeny Konieczko i Magdaleny Rybak. Na państwa życzenie zapewniamy pełną anonimowość. 

Założenie zgłoszenia może wiązać się z kontaktem ze strony wspomnianych wyżej Członków Komisji Zakładowej - celem potwierdzenia tożsamości bądź uzupełnienia informacji. 

 

System zgłoszeń dostępny jest pod adresem http://zgloszenia.zz-kaufland.pl

.

Serdecznie zachęcamy do tej formy kontaktu