Oświadczenie w sprawie zmiany w Regulaminie 

Oświadczenie z 22-02-2018