W dniu 13.01.2017 miało miejsce spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Członkami Zarządu sieci KAUFLAND. Na spotkaniu omawiane były między innymi tematy;

1. Zmiana umów na 3/4 etatu

2. Podwyżki

3. Zegarowy czas pracy

4. 15 minut przerwy

5. Zmiana warunków pracy na stanowisku WBL

6. Zbyt niska temperatura na hali sprzedaży

7. Praca do godziny dziesiątej przy rozładowywaniu palet

8.Organizacja Związkowa zwróciła uwagę na przeciążenia na dziale Frishe i coraz częstsze zachorowania na cieśnie nadgarstka.

9. Objęcie dodatkami za duże miasto stanowiska kierowniczego i personalnej.

Omówienie:

1. Pracownicy zatrudnieni na cały etat absolutnie nie będą w żaden sposób przymuszani do przejścia na 3/4 etatu chyba, że sami wyrażą taką wolę. Na niepełny etat pracować będą osoby nowo zatrudnione. Organizacja Związkowa zwróciła uwagę, że może dojść do nacisków ze strony kierownictwa bądź dyrekcji.

JAKAKOLWIEK PRÓBA NACISKU MA BYĆ BEZPOŚREDNIO ZGŁASZANA do Organizacji Związkowej bądź na numer Infolinii Kaufland 800-300-062 - Centrala absolutnie nie wyraża zgody na tego typu działania.

2. Temat otwarty, nadal w trakcie negocjacji.

3. Zostanie wprowadzony.

JAKAKOLWIEK PRÓBA I NACISKU ZE STRONY KIEROWNICTWA BĄDŹ DYREKCJI MARKETU do wykonywania dalszej pracy już po odbiciu zegara na wyjście, ma być zgłaszana do Organizacji Związkowej, bądź bezpośrednio na numer Infolinii Kaufland. TAKIE SYTUACJE NIE MAJĄ PRAWA MIEĆ MIEJSCA.

4. 15 minut przerwy w trakcie testów.

Organizacja Związkowa zwróciła uwagę na Państwa brak aprobaty i zaproponowała wprowadzenie obowiązkowej ankiety po zakończonych testach, w której będą Państwo mogli ustosunkować się do tego pomysłu. Zarząd jest otwarty na wycofanie się z projektu, jeżeli taka będzie Państwa wola.

5. Pracodawca nie przewiduje zmian umów bądź degradacji na stanowiskach WBL, takich jak to miało miejsce w przypadku stanowisk kierowniczych.

6. Proszę o przesyłanie zdjęć z urządzeniami do pomiaru temperatury i numerem marketu bezpośrednio do mnie (Marzena Konieczko) wiadomością prywatną. Sprawa będzie załatwiana na bieżąco. Proszę również o informację zwrotną czy problem został rozwiązany.

7. Zarząd omówił, z czego to wynika i jaka będzie zmiana w procesach. Będziemy monitorować jak te zmiany wyglądają i wszystkie Państwa uwagi będziemy przekazywać na bieżąco.

8. Pracodawca przyjrzy się procesom. Będziemy szukać rozwiązania. Czekamy na Państwa propozycje. Proszę o zachowanie rozsądku.

9. Dodatkiem za duże miasto zostaną objęte dodatkowo dwa stanowiska. Organizacja Związkowa w zeszłym roku występowała o objęcie dodatkiem stanowisk kierowniczych i personalnej.

 

Organizacja Związkowa łącznie z Pracodawcą szuka rozwiązania jak usprawnić przepływ informacji, aby nie dochodziło do przekłamań i niepotrzebnych domysłów wprowadzaniem w obieg nieprawdziwych informacji, co skutecznie psuje nastroje.

 

Protokół ze spotkania dostępny w TYM miejscu