Dnia 2 lutego 2017r. Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. wystosowała do Zarządu spółki pismo, w którym ujęto zastrzeżenia dotyczące zmian wynagrodzenia.

Do chwili obecnej tj. 17 lutego 2017r. Zarząd nie ustalił terminu spotkania o czym wnioskowaliśmy w piśmie.

 

 

Treść pisma skierowanego do pracodawcy dostępny w TYM miejscu.