Dnia 21 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego NSZZ Solidarność z Zarządem Kaufland Polska Markety SP z o.o. Sp k. Podczas spotkania Zarządowi zostało doręczone pismo, którego treść dostępna jest w Tym miejscu

Jednocześnie informujemy, iż problem dotyczący wysokości funduszu socjalnego poruszany we wspomnianym piśmie został wyjaśniony i utrzymany na dotychczasowym poziomie.